Audec Tilintarkastus

Audec tarjoaa auktorisoitua HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastuspalvelua asiakkailleen.

Tilintarkastuksen laatu on ykkösasiamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta. Markkinat ja sidosryhmät vaativat laadukasta tilintarkastusta ja yhä tehokkaampia ja toimivampia tilintarkastuspalveluita.

Sisäisessä laadunvalvonnassamme noudatamme yhtiössä laaditun laadunvalvontakäsikirjan mukaisia toimia, jotka perustuvat kansainvälisen laadunvalvontastandardiin ISQC 1. Yhtiön ulkoisesta laadunvarmistuksesta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen laadunvalvontaosasto. Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Laaduntarkastukset ovat osa tavanomaista, jatkuvaa valvontaa eikä laaduntarkastuksen määräämiseen liity muutoksenhakuoikeutta.

Kuulumme kotimaiseen Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjuun ja toimimme tilintarkastusyhteisönä.

Kunnioitus työtä ja toisiamme kohtaan

  • Toimimme korkealle työmoraalilla ja pidämme ammattitaitomme korkealla. Meihin voi luottaa.

Selkeys

  • Arvostamme selkeyttä ja rehellisyyttä, joka kuvaa toimintatapaamme. Luomme luottamusta yhteistyökumppaneihimme. Toimintamme on aitoa ja suoraselkäistä.

Menestyvä asiakas

  • Korkea ammattitaitomme auttaa asiakastamme menestymään ratkaisukeskeisen palvelumme kautta. Toimimme vastuullisesti, toinen toistamme kunnioittaen.