Ajassa

Tukea johdon päätöksille

Taloushallinnon digitalisaation myötä taloushallinto ja johdon raportointi tehostuvat ja reaaliaikaistuvat. Laadukas ja oikea-aikainen tieto on kilpailuetu.

Taloushallinnon järjestelmät, kuten kirjanpito, varastonhallinta, palkanlaskenta, ostoineen ja myynteineen voidaan integroida, jolloin rutiinitehtäviä on mahdollisuus automatisoida. Kun johto on määritellyt, mitkä ovat tavoitteet ja minkälaista tietoa tarvitaan organisaation eri tasoilla, voidaan digitalisaatiota taustalla apuna käyttäen, suorittaa laskennallisia tehtäviä lähes reaaliajassa.

Tekoälyä hyödyntävät järjestelmät voivat jo nyt tuottaa esimerkiksi investointipäätösten tueksi luotettavaa raportointia, ennusteita ja analyysejä, kunhan prosessit taustalla ovat kunnossa. Taloushallinnon digitalisoimisessa kehitystyö kannattaa aloittaa selkeistä ja yksinkertaisista prosesseista tai suurivolyymisistä toiminnoista. Sisäisessä ja ulkoisessa laskennassa oikea tieto korostuu, mitä monimutkaisemmista prosesseista on kyse.

Digitaalisena taloushallinto tulee lähemmäs liiketoimintaa. Muutokseen asemoituminen kysyy ennen kaikkea taloushallinnon ammattilaisilta uudenlaista ajattelua. Digitalisaatio voi mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Parhaimmillaan lähes reaaliaikainen taloushallinto tukee yrityksen liiketoimintaa.

Haluatko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä »

Palkanmaksujen ilmoittaminen muuttuu ajantasaiseksi

Palkkatietojen ilmoittaminen on vuoden 2019 alusta lähtien ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ja palkkaennakot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta maksutapahtumasta erikseen.

Uutta huomioitavaa verotuksessa

Tilikauden tuloksen muodostumisen kannalta merkityksellistä voi olla osakkeiden hankinnan ja luovutuksen yhteydessä syntyneiden kustannusten kirjanpidollinen käsittely.

Verohallinto on antanut uuden ohjeen 13.8.2018 liittyen osakkeiden hankinnan ja luovutuksen yhteydessä syntyneisiin asiantuntijapalkkioiden käsittelyyn yrityksen tuloverotuksessa. Se, onko yksittäinen meno luonteeltaan vuosikulua vai osakkeen hankintamenoon aktivoitavaa menoa, arvioidaan aina verovelvollisen esittämän tapauskohtaisen selvityksen perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:127 yritysjärjestelyihin liittyneitä asiantuntijamenoja pidettiin EVL 7 §:n ja 8 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Audec kasvaa

Audec etsii vahvistuksia joukkoonsa. Lue lisää avoimista tehtävistä »