Ajassa

Tilintarkastuksen poistaminen mikroyrityksiltä ei toteutunut

Vireillä ollut ja paljon keskustelua herättänyt lakimuutosehdotus on kuopattu. Muutoksen tarkoituksena oli jättää merkittävä osa tilintarkastetuista yhtiöistä tilintarkastuksen ulkopuolelle. Hallitus ei vienyt eduskuntaan lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettiin, että tilintarkastuksen lakisääteiset rajat nostettaisiin samalle tasolle kirjanpitolain mukaisten mikroyritysrajojen kanssa: Taseen loppusumma 100 000 eurosta 350 000 euroon, liikevaihto 200 000 eurosta 700 000 euroon ja henkilöstö 3 henkilöstä 10 henkilöön. Toteutuessaan lakimuutos olisi johtanut tilintarkastusvelvollisuuden loppumiseen noin 37 000 työnantajayritykseltä.

Perumisen syynä on mm. poliisihallituksen, verohallinnon ja verottajan harmaan talouden vastaisen yksikön hankkeen vastustaminen. Lainmuutoksen pelättiin heikentävän talouden luotettavuutta sekä lisäävän harmaata taloutta.

Tilintarkastuksen hyödyt

Ehdotetulla lakiuudistuksella olisi ollut monia kielteisiä vaikutuksia sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmista. Tilintarkastaja on aina omistajan asialla. Tilintarkastajan tarkastama yhtiö on viesti siitä, että yhtiön kirjanpito ja hallinto ovat oikeilla urilla. Tilintarkastajan antama ns. puhdas tilintarkastuskertomus on osoitus mallikkaasti ja lainmukaisesti hoidetusta taloudesta ja hallinnosta: Omistaja voi luottaa siihen, että tilitoimiston tai yhtiön oman taloushallinnon tekemä työ on korkealaatuista ja huolellista. Tilintarkastaja on yhtiön ulkopuolinen keskustelukumppanin ja tiedon varmentaja. Tilintarkastaja valvoo lainmukaisuutta, ja vaatii sekä tilitoimistolta että yrittäjältä tai yrityksen hallitukselta hyvän tavan ja lain mukaista toimintaa.

Osana tilintarkastuksen työkenttää suoritetaan myös konkurssipesien erityistilintarkastusta. Tässä vaiheessa asiat ovat menneet syystä tai toisesta huonolle tolalle. Konkurssipesän erityistilintarkastus lähtee tyypillisesti liikkeelle velkojien tarpeista. Silloin selvitetään, onko yhtiössä noudatettu osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja muuta lainsäädäntöä. Jos tilintarkastaja joutuu kirjoittamaan ns. mukautetun tilintarkastuskertomuksen, yhtiön toiminnassa on ollut jotakin huomautettavaa tai mahdollisesti lainsäädännön vastaista. Usein vakavat mukautukset saattavat enteillä mahdollista konkurssia.

Tunnista riskit

Tilintarkastajan hälytyskellot soivat, jos - yrityksellä on paljon käteissuorituksia ja iso käteiskassa, jonka olemassaoloa ei pystytä varmentamaan - veromaksut ovat myöhässä - kirjanpitoaineisto on sekavaa tai kirjanpitoa ei ole tehty - yrityksellä on lainvastaisia osakaslainoja - palkoista lakisääteiset maksut ovat maksamatta - yhtiön on ylivelkaantunut

Hyvä ja asiansa osaava tilitoimisto voi olla apuna yrittäjän haasteissa ja ohjata oikealle tielle. Hyvä kirjanpidon ja taloushallinnon dokumentaatio suojaa yritystä myös rikosoikeudellisissa tilanteissa. Tilintarkastus ja säntillinen asioiden hoitaminen koituvat aina asiakkaan hyväksi. Parhaimmillaan asiakkaalle saattaa syntyä verotuksellista hyötyä asioiden oikea-aikaisesta ja asiantuntevasta hoidosta. Tilintarkastus saattaa vaikuttaa positiivisesti myös rahoittajan arvioidessa yhtiötä. Omistajanvaihdostilanteissa ostokohde on ostajan silmissä luotettavampi, kun sen asiat on tilintarkastuksessa varmennetusti hoidettu lain ja hyvien käytänteiden mukaan.

Tilintarkastaja konsultoi ja auttaa yritystä rakentamaan kestävää pohjaa liiketoiminnalleen.

Haluatko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä »

Tilintarkastajan rooli kehittämishankkeissa

Business Finland suosittelee asiakkailleen, että he rahoituspäätöksen saatuaan kertovat päätöksen sisällöstä ja sen ehdoista tilintarkastajalle. Tilintarkastaja voi osaamisellaan ohjata rahoituspäätöksen saajaa projektinseurannan velvoitteissa. Tilintarkastajan tarkastusraportilla on oleellinen merkitys kustannusten hyväksymisessä ja rahoitusta maksettaessa.

Haluatko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä »

Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019

Tulorekisteri vaatii yrityksiltä muutoksia mm. palkkajärjestelmiin ja palkkojen ilmoitteluun. Palkkatietojen moninkertaisen ilmoittelun keventämiseen löytyy erilaisia mahdollisuuksia. Ilmoittelu voidaan tehdä myös automaattisesti. Mistä tarkemmin on kyse? Kysy lisää.

Haluatko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä »

Seuraa meitä LinkedInissä

Olemme nyt LinkedInissä. Lue, miten Audecin tarina alkoi.

Audec Tilintarkastus Oy »

Tukea johdon päätöksille

Taloushallinnon digitalisaation myötä taloushallinto ja johdon raportointi tehostuvat ja reaaliaikaistuvat. Laadukas ja oikea-aikainen tieto on kilpailuetu.

Taloushallinnon järjestelmät, kuten kirjanpito, varastonhallinta, palkanlaskenta, ostoineen ja myynteineen voidaan integroida, jolloin rutiinitehtäviä on mahdollisuus automatisoida. Kun johto on määritellyt, mitkä ovat tavoitteet ja minkälaista tietoa tarvitaan organisaation eri tasoilla, voidaan digitalisaatiota taustalla apuna käyttäen, suorittaa laskennallisia tehtäviä lähes reaaliajassa.

Tekoälyä hyödyntävät järjestelmät voivat jo nyt tuottaa esimerkiksi investointipäätösten tueksi luotettavaa raportointia, ennusteita ja analyysejä, kunhan prosessit taustalla ovat kunnossa. Taloushallinnon digitalisoimisessa kehitystyö kannattaa aloittaa selkeistä ja yksinkertaisista prosesseista tai suurivolyymisistä toiminnoista. Sisäisessä ja ulkoisessa laskennassa oikea tieto korostuu, mitä monimutkaisemmista prosesseista on kyse.

Digitaalisena taloushallinto tulee lähemmäs liiketoimintaa. Muutokseen asemoituminen kysyy ennen kaikkea taloushallinnon ammattilaisilta uudenlaista ajattelua. Digitalisaatio voi mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Parhaimmillaan lähes reaaliaikainen taloushallinto tukee yrityksen liiketoimintaa.

Haluatko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä »

Palkanmaksujen ilmoittaminen muuttuu ajantasaiseksi

Palkkatietojen ilmoittaminen on vuoden 2019 alusta lähtien ajantasaisempaa kuin ennen. Palkat ja palkkaennakot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta maksutapahtumasta erikseen.

Uutta huomioitavaa verotuksessa

Tilikauden tuloksen muodostumisen kannalta merkityksellistä voi olla osakkeiden hankinnan ja luovutuksen yhteydessä syntyneiden kustannusten kirjanpidollinen käsittely.

Verohallinto on antanut uuden ohjeen 13.8.2018 liittyen osakkeiden hankinnan ja luovutuksen yhteydessä syntyneisiin asiantuntijapalkkioiden käsittelyyn yrityksen tuloverotuksessa. Se, onko yksittäinen meno luonteeltaan vuosikulua vai osakkeen hankintamenoon aktivoitavaa menoa, arvioidaan aina verovelvollisen esittämän tapauskohtaisen selvityksen perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:127 yritysjärjestelyihin liittyneitä asiantuntijamenoja pidettiin EVL 7 §:n ja 8 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Audec kasvaa

Audec etsii vahvistuksia joukkoonsa. Lue lisää avoimista tehtävistä »